Fredagen den 3 april 2020

Båtplats Båtsviken

Varje medlem har en bryggplats i Båtsviken. Styrelsen beslutar om fördelning av platser.